Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka Prywatności i wykorzystywanie plików cookies

 

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

 

Dane osobowe podawane podczas rejestracji i korzystania ze strony internetowej www.drogowskazy.info są przetwarzane przez:

 

Medi Projekt Przemysław Jureczko, ul Krakowska 55 Radomsko 97-500, NIP 6452336658, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

 Gromadzenie danych

 

Zapytania HTTPS kierowane do naszego serwera są przez nas przechowywane. Tym samym, znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści na (adres strony księgarni). Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

 1. czas nadejścia zapytania,

 2. czas wysłania odpowiedzi,

 3. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS,

 4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS,

 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony www.drogowskazy.info nastąpiło przez odnośniki

 6. informacje o przeglądarce Użytkownika.

Dane te nie są łączone z konkretnymi osobami odwiedzającymi www.drogowskazy.info, z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie „Zarejestrowani Użytkownicy”. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, czy na stronie nie pojawiły się błędy itp.

 

Wykorzystywanie danych

 

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 

Mechanizm Cookies na stronie www.drogowskazy.info

 

Przy korzystaniu z niektórych funkcji serwisu drogowskazy.info mogą być wykorzystywane tzw. pliki cookies - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na komputerze Użytkownika. Nie zawierają one danych identyfikujących Użytkownika serwisu i na ich podstawie nie możemy ustalić niczyjej tożsamości. Są one wykorzystywane m.in. do automatycznego rozpoznawania danego Użytkownika przez serwer, dzięki czemu możemy np. dostosować ofertę do jego potrzeb i umożliwić mu korzystanie z Konta Klienta bez każdorazowego logowania się do serwisu.

 

W trakcie korzystania przez Użytkowników z Księgarni Internetowej (nazwa księgarni) korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: „sesyjnych” („session cookies”) oraz „stałych” („persistent cookies”). Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu do czasu opuszczenia lub wylogowania z www.drogowskazy.info, czy zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.

Użytkownik może samodzielnie wyłączyć pliki cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Spowoduje to jednak, że nie będzie mógł korzystać z naszego serwisu.

 

Wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 1. Pliki niezbędne do działania serwisu – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Księgarni Internetowej Drogowskazy, logowanie do Konta Klienta, nawigowanie po serwisie, dokonywanie zakupów oraz pobieranie z Księgarni zakupionych plików. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z naszej Księgarni jest niemożliwe;

 

 1. Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie serwisu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;

 

 1. Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z Księgarni. Brak zapisania tych plików utrudni nam dostosowanie oferty i funkcjonalności serwisu do oczekiwań naszych Klientów;

 

 1. Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Użytkownika. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu, Użytkownik m. in. nie będzie musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostaną mu wyświetlone produkty dostosowane do jego zainteresowań itp.;

 

 1. Pliki reklamowe – pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Księgarnię lub przez współpracujące z nią podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu Użytkownikowi może zostać wyświetlona reklama dostosowana do jego zainteresowań, ilość wyświetleń reklamy może być limitowana itp. Pliki te pozwalają również na zmierzenie efektywności reklam.

 

 1. Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in.Facebook, Google+) z Księgarnią.

 

Zarejestrowani Użytkownicy

 

Wyjątkiem od powyższych zasad jest rejestracja Użytkowników, którzy zakładają konto na www.drogowskazy.info oraz osób, które wyraziły zgodę na przesyłanie ofert handlowych oraz informacji marketingowych drogą elektroniczną.

 

W odniesieniu do podmiotów i osób, które założyły konto na www.drogowskazy.info, zbierane są następujące dane: imię, nazwisko, adres do wysyłki zamówień, e-mail, numer telefonu. W przypadku osób, które zgodziły się na przesyłanie informacji drogą elektroniczną odnotowywany jest adres poczty elektronicznej, który służy do przesyłania tych informacji, informacje o adresach IP komputerów oraz dacie i czasie odczytywania wiadomości.

Polityka przetwarzania danych osobowych obowiązująca od 1.06.2020r.

 

 RODO informacja dla Klientów

 

W związku z wejściem życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (,,RODO” lub „Rozporządzenie”), chcielibyśmy poinformować Panią/Pana, na jakich zasadach przetwarzane są dane osobowe oraz zapewnić, że dochowujemy wszelkich starań by dbać o ich bezpieczeństwo.

 

Spełniając wynikający z przepisów RODO obowiązek informacyjny, chcielibyśmy poinformować Panią/Pana, że:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medi Projekt Przemysław Jureczko, ul Krakowska 55 Radomsko 97-500, NIP 6452336658. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: 508916963, lub za pomocą poczty elektronicznej: biuro@drogowskazy.info

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonywania zawartej z Panią/Panem umowy, w tym w szczególności na potrzeby: (I) umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym przeprowadzania transakcji, (II) obsługi zgłaszanych przez Panią/Pana reklamacji lub innych zgłoszeń i oświadczeń, (III) kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych ze świadczoną usługą, (IV) obsługi technicznej Pani/Pana konta w serwisie Księgarni Internetowej Drogowskazy („Serwis”);

 

 • W opisanym powyżej celu księgarnia Drogowskazy może przetwarzać w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: (I) imię i nazwisko, (II) adres zamieszkania, (III) inny adres do korespondencji, (IV) numer telefonu, oraz (V) adres e-mail.

 

 • Ponadto, w przypadku zamówienia przez Panią/Pana - podczas rejestracji w Serwisie lub w późniejszym momencie korzystania z Serwisu - usługi newslettera, polegającej na przesyłaniu na podany przez Panią/Pana adres e-mail newslettera z ofertami handlowymi, promocjami oraz innymi informacjami dotyczącymi m.in. nowości wydawniczych („usługa Newsletter”), podany przez Panią/Pana adres e-mail przetwarzany będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonywania umowy o świadczenie przez księgarni Drogowskazy usługi Newsletter.

 

 • Dodatkowo, obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).Pani/Pana osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Panią/Panem umowy, tj. do momentu wyrejestrowania Pani/Pana konta z Serwisu lub do momentu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami;

 • W celu zapewnienia najwyższej jakości usług Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim dostawcom usług informatycznych oraz podmiotom zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych Administratora, podmiotom zapewniającym obsługę płatniczą transakcji, usługi dostarczania zakupionych przez Panią/Pana towarów, a także podmiotom współpracującym przy prowadzeniu akcji marketingowych. Ponadto, możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych przepisami RODO), ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w szczególności względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowania.

 • Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia;

 • W celu efektywniejszego promowania oferty i dopasowania jej do Pani/Pana potrzeb, wyłącznie w przypadku zamówienia przez Panią/Pana spersonalizowanej usługi Newsletter, Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu) poprzez użycie ich do oceny niektórych informacji na Pani/Pana temat, w szczególności do przeprowadzenia analizy lub prognozy Pani/Pana preferencji zakupowych. Takie zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wykonywania przez nas umowy o świadczenie spersonalizowanej usługi Newsletter;

 • Pani/Pana dane osobowe zostają przekazane nam dobrowolnie, przy czym zgromadzenie przez nas tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz jej wykonywania przez księgarnię Drogowskazy. Brak podania tych danych osobowych może skutkować tym, że nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy, a w konsekwencji nie będzie Pani/Pan mogła/mógł korzystać z usług świadczonych przez księgarnie Drogowskazy.

Dziękujemy i pozdrawiamy,

Księgarnia Drogowskazy

 

pixel